Wijzigingen eind- en toetstermen 2020

Jaarlijks worden de eind- en toetstermen voor VCA geactualiseerd door de Centrale Examencommissie VCA. Dit gebeurt aan het eind van ieder eerste kwartaal. Ook dit jaar worden er een aantal aanpassingen doorgevoerd die van invloed zijn op de opleidings- en exameninhoud van VCA.

De aangepaste documenten voor examens en opleidingen staan op de website van VCA Infra, samen met een overzicht van de wijzigingen.
De wijzigingen worden van kracht per september 2020.