Wijziging aanmeldtermijn per 1 april a.s. van examenmomenten c.q. -evenementen naar 48 uur voor aanvang examen.

Vanaf 1 april dienen examenbureaus de examenmomenten c.q. de -evenementen uiterlijk 48 uur voor aanvang examen aan te vragen bij VCA Infra. Hierbij moet u ook rekening houden met de verwerkingstijd door EEI.
Wij verzoeken u dan ook om ruim voor de 48 uur examens (zowel het moment als de evenementen) bij ons aan te melden om teleurstellingen te voorkomen.

De aanlevering van de examenkandidaten blijft ongewijzigd.