VCA-Infra is momenteel een aantal wijzigingen aan het doorvoeren van Nederlandse termen in buitenlandstalige examens. Het streven is om de aanpassingen in de examens door te voeren in het onderhoudsweekend van november.

In de buitenlandstalige examens staan nu de Nederlandse term(en) in de lopende zin met de vertaling tussen haakjes. Vanaf heden wordt dit omgedraaid. Dit houdt niet in dat er geen Nederlandse termen meer zullen voorkomen in de examens.
Er zijn in totaal zes afkortingen/begrippen waarvan verwacht wordt dat de kandidaat deze kent én herkent. Hiervoor is een nieuwe toetsterm opgesteld:

 • A.01.04.05 De kandidaat kan bepaalde universele afkortingen en begrippen beschrijven
 • A.01.04.05.01 Termen en Begrippen
 • De kandidaat kan de begrippen: CE
  • dB(A) • LEL (Lower Explosion Limit)
  • UEL (Upper Explosion Limit)
  • VCA (VGM Checklist Aannemers)
  • Toolbox meeting beschrijven.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!