VCA Infra merkt dat de huidige formulering geen recht doet aan bepaalde omstandigheden, zoals hoofdbedekking vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke reden.
Daarop hebben ze in afstemming met Stichting de Examenkamer, de Gebruikersgroep VCA en SSVV de regelgeving aangepast.

Met deze aanpassing volgen wij het advies van zowel de Rijksoverheid als het College voor de Rechten van de Mens welke samen het volgende voorschrijven:

Is het om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen niet toegestaan om uw hoofd onbedekt te laten? Dan mag u uw hoofd bedekken.
“De hoofdbedekking moet op het legitimatiebewijs egaal en eenkleurig zijn en contrasterend zijn met de achtergrond.”

De afbeelding links is bij wet niet toegestaan.
De afbeelding rechts wel, omdat hierbij het hele gezicht te zien is.