De afgelopen jaren heeft Hanneke de Vries, directrice EEI, zich ingezet als lid van de gebruiksgroep VCA. Dit jaar kon ze zich opnieuw herkiesbaar stellen.

Met trost kunnen we zeggen dat Hanneke met de meeste stemmen herkozen is door de andere examenbureau’s als lid voor de komende 4 jaar.

De Gebruikersgroep VCA heeft als doelstelling: het werken aan een continue verbetering van het VCA-examenstelsel, waarbij een nauwe samenwerking tussen alle erkende VCA examencentra, VCA Infra, SSVV en Stichting Examenkamer wordt nagestreefd. De gebruikersgroep vergadert 4-5 maal per jaar en bestaat momenteel uit de volgende vijf leden:

Terry Bouhuizen                      Voorzitter
Jasper Huibers                                   Lid
Hanneke de Vries – Dahrs               Lid
Frans Hiddink                                    Lid
Erick Rutten                                       Lid