Coronavirus

MEEST GESTELDE VRAGEN

Wij begrijpen dat er vanwege het Coronavirus veel vragen ontstaan over geplande examens of diploma’s. Daarom hebben wij deze pagina ingericht om antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij? Bel of mail ons!

Ja, examens gaan door met inachtneming van de nodige strenge maatregelen.

Wilt u een groepsexamen door laten gaan of aanvragen of deelnemen aan een open inloop examen dan biedt EEI deze mogelijkheid. Houdt er rekening mee dat een groepsexamen uitsluitend kan plaatsvinden met inachtneming van de nodige strenge maatregelen. Zie hiervoor ook: “Welke extra maatregelen worden er genomen als een examen plaatsvindt?”

Vraag uw examen aan via e-mail info@eei-bv.nl of via onze website www.eei-bv.nl en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden en de extra maatregelen die er genomen moeten worden met u te bespreken.

Er kan een examen plaatsvinden met inachtneming van de nodige strenge maatregelen. Zie hiervoor “Welke extra maatregelen worden er genomen als een examen plaatsvindt?”
Wij wijzen u wel op uw verantwoordelijkheid.

Vraag uw In Company of open inloop examen aan via email info@eei-bv.nl of via onze website www.eei-bv.nl en wij nemen contact op met u.

Het is mogelijk om deel te nemen aan één van onze open inschrijving examens. Bekijk hier de mogelijkheden. Ook biedt EEI de mogelijkheid voor kandidaten om een 1 op 1 examen (1 kandidaat en 1 examenleider) af te nemen.

Voor informatie over 1 op 1 examens, zoals de aanvraagtermijn en de kosten, kunt u bellen naar 0181-480040 of mailen naar info@eei-bv.nl.

Er is een dispensatieregeling van kracht. Diplomahouders van wie het diploma tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 verloopt, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 april 2021. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma’s blijven werken.

De exacte regeling en updates hieromtrent zijn HIER te vinden.

Nee, u valt niet onder de dispensatieregeling van SSVV. De exacte regeling en updates hieromtrent zijn te vinden op www.vca.nl.

U kunt uw examen een dag voordat het examen plaatsvindt kosteloos annuleren. Voor annuleringen op de dag zelf wordt een vergoeding in rekening gebracht. Vragen hierover kunt u stellen door te bellen naar 0181-480040 of een email te sturen naar info@eei-bv.nl.

Onderstaande locatie- en hygiëne eisen moeten zijn ingevoerd om een examen mogelijk te maken, dit in het belang van de gezondheid van onze examenleiders en kandidaten. De stichting examenkamer gaat hier ook extra toezicht op houden.

  1. EEI zorgt voor een goede communicatie naar de opleider c.q. locatiehouder over de extra regels die in acht worden genomen voor, tijdens en na het examen.
  2. De opleider c.q. locatiehouder is verantwoordelijk om te voldoen aan de extra maatregelen die zijn doorgevoerd. De opleider c.q. locatiehouder informeert de kandidaten zichtbaar over deze extra maatregelen (bv. d.m.v. brief aan kandidaten, posters etc.).
  3. Iedere opleider c.q. locatiehouder is verplicht om een deurbeleid toe te passen (uitgevoerd door de locatiehouder) bij binnentreden van een locatie, om rijen te voorkomen. Kandidaten betreden 1 voor 1 de examenlocatie waar de examenleider de ID-controle uitvoert. Kandidaten dienen een duidelijk aangegeven looppad te volgen.
  4. Alle kandidaten met ziekteverschijnselen (milde verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts) worden geweigerd.
  5. Bij iedere locatie is het verplicht om te allen tijde anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen in de examenruimte te waarborgen. Uitzondering: Examenleiders mogen kortstondig passeren en assisteren bij het inschrijven en bij technische problemen. Uiteraard moet buiten het assisteren of passeren de 1,5 meter afstand wel aangehouden worden. Tussen examenkandidaten onderling moet wel ten alle tijden 1,5 meter afstand worden gehouden. Dit houdt in zowel voor, achter als naast de kandidaat (in een straal van 1.5 meter). In de praktijk zal dit veelal betekenen dat de capaciteit van locaties minimaal wordt gehalveerd om te voldoen aan deze eis.
  6. Examenleiders en locatiehouders zijn verplicht om fysiek (direct of indirect) contact te voorkomen. Dit betekent dat er maatregelen zijn genomen ten aanzien van het uitwisselen van (legitimatie)documenten zoals het dragen van handschoenen en/of andere maatregelen.
  7. Kandidaten dienen na afronding van het examen de examenlocatie direct te verlaten.
  8. Opleider c.q. locatiehouder is verantwoordelijk om de examenlocatie na de opleiding/ voor het examen te ventileren en de tafels te reinigen.
  9. Examenleiders zijn verplicht om na ieder examen de toetsplek (toetsenbord, scherm, muis, hoofdtelefoon, bureau, armleuningen e.a.) en andere materialen waarmee de kandidaat in contact is geweest te reinigen c.q. desinfecteren.
  10. Iedere locatie is verplicht om te allen tijde handzeep en/of desinfecterende middelen aan de kandidaten ter beschikking te stellen op de locatie.

De examenleiders behouden te allen tijde het recht een examen niet door te laten gaan wanneer de locatie niet voldoet aan deze eisen of er kandidaten met bovengenoemde verschijnselen toch de examenruimte betreden.
Wanneer locatiehouders c.q. kandidaten niet meewerken aan bovenstaande maatregelen zal het examen geen doorgang hebben c.q. hen de toeging tot het examen ontzegd worden.

Er is een dispensatieregeling van kracht. Diplomahouders van wie het diploma tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 verloopt, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 april 2021. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma’s blijven werken.

De exacte regeling en updates hieromtrent zijn HIER te vinden.

Wilt u toch examen doen dan kunt u zich inschrijven voor een examen bij u in de buurt. Zie hier de open inschrijf examens. Examens kunnen uitsluitend plaatsvinden met inachtneming van de nodige strenge maatregelen. Zie hiervoor ook: “Welke extra maatregelen worden er genomen als een examen plaatsvindt?”

Het maximaal aantal personen dat mag deelnemen aan een examen is maximaal 30. Het aantal personen is verder afhankelijk van de examenlocatie die o.a. moet voldoen aan:

• Iedere locatie is verplicht om te allen tijde anderhalve meter afstand tussen de kandidaten te borgen. In de praktijk zal dit veelal betekenen dat de capaciteit van locaties minimaal wordt gehalveerd om te voldoen aan deze eis;
• Iedere locatie is verplicht om deze anderhalve meter afstand tussen examenkandidaten eveneens te garanderen bij in- en uitloop door middel van het realiseren van een duidelijk aangegeven looppad;
• Examenleiders en locatiehouders zijn verplicht om, zoveel mogelijk, 1,5 meter afstand te houden van de (examen)kandidaten (zij mogen wel langslopen of hulp bieden bij problemen en daarbij afwijken van de 1,5 meter);

Voor de extra maatregelen wordt verwezen naar de vraag : “Welke extra maatregelen worden er genomen als een examen plaatsvindt?”

Nee, dan mag u niet deelnemen aan het examen. Als u alsnog komt wordt u door de examenleider naar huis gestuurd. Neemt u hierin alstublieft uw verantwoordelijkheid.

Nee, dan mag u niet deelnemen aan het examen. Neemt u hierin alstublieft uw verantwoordelijkheid.

Als de extra maatregelen strikt worden gevolgd is de veiligheid meer gegarandeerd.

U kunt ervan uitgaan dat een gepland examen doorgaat. Wel zal gekeken worden hoeveel kandidaten op de betreffende locatie kunnen deelnemen aan het examen en of de nodige strenge maatregelen nageleefd kunnen worden.

EEI zal er alles aan doen om de verplaatste examens op een ander moment door te laten gaan. Dit altijd in overleg met u.

EEI heeft extra maatregelen getroffen die voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en SSVV, zie hiervoor de vraag: “Welke extra maatregelen worden er genomen als een examen plaatsvindt?”

U kunt zich goed voorbereiden op het VCA examen met E-learning. U kunt dit aanvragen via onze website www.eei-bv.nl, of te bellen naar 0181-480040 of een e-mail te sturen naar info@eei-bv.nl.

Ja, mondkapjes zijn verplicht tijdens het VCA examen.
1. Iedere examenkandidaat is verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst van de examenlocatie. Het mondkapje wordt gedragen totdat een kandidaat op zijn examenplaats zit. Dit geldt ook voor de examenleider(s) en toezichthouder vanuit de Stichting Examenkamer. Bij het niet dragen van een mondkapje zal de betreffende persoon de examenlocatie moeten verlaten en kan er niet deelgenomen worden aan het examen.
2. De opleider of welke partij dan ook kan het mondkapje verstrekken. Kandidaten mogen ook hun eigen mondkapje gebruiken. EEI verstrekt geen mondkapjes.
3. Het dragen van het mondkapje is verplicht wanneer er vrij door de examenlocatie bewogen wordt. Wanneer kandidaten een zittende, statische positie hebben (aan hun (CBT-)examen bezig zijn), mag het mondkapje afgezet worden. Wanneer het examen afgelopen is, dient het mondkapje weer opgezet te worden. Bij het op- en afzetten van het mondkapje dienen de juiste hygiëne maatregelen (RIVM) in acht genomen te worden. Uiteraard is het toegestaan om ook tijdens het examen het mondkapje te dragen.

4. Het mondkapje dient kort afgezet te worden om een correcte identiteitscontrole uit te voeren. Ook bij het kort afzetten dienen de juiste hygiënische maatregelen in acht genomen te worden.

De mondkapjesplicht gaat per direct in.

Staat uw vraag er niet tussen? Klik hier om deze persoonlijk aan ons te stellen.

Liever contact via telefoon of e-mail? We staan met plezier voor u klaar!
0181-480040
info@eei-bv.nl