Coronavirus 2020-04-28T11:15:29+02:00

MEEST GESTELDE VRAGEN

Wij begrijpen dat er vanwege het Coronavirus veel vragen ontstaan over geplande examens of diploma’s. Daarom hebben wij deze pagina ingericht om antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij? Bel of mail ons!

EEI heeft de voorkeur om geen examens VCA af te nemen als dit niet nodig is, dat wil zeggen:

SSVV heeft een dispensatieregeling in het leven geroepen voor diploma’s die vervallen vanaf 13-03-2020. Deze diploma’s blijven vanaf de vervaldatum tenminste 3 maanden zichtbaar in het CDR. De exacte regeling en updates hieromtrent zijn te vinden op www.vca.nl. Voor zowel de te vervallen diploma’s als de nieuwe medewerkers is er op deze wijze dus in principe geen noodzaak om een VCA examen te doen tussen nu en 20 mei 2020.

Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van evenementen, samenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verschuift de einddatum van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de overheid heeft op 21 april besloten haar maatregelen te verlengen tot 20 mei 2020. De dispensatieregeling geldt dan tot en met 1 september 2020.

Toch examen laten doorgaan?

EEI biedt de mogelijkheid voor kandidaten die echt een examen moeten (bijvoorbeeld omdat ze niet onder de dispensatieregeling vallen) om een 1 op 1 examen (1 kandidaat en 1 examenleider) af te nemen.

Voor informatie over 1 op 1 examens, zoals de aanvraagtermijn en de kosten, kunt u bellen naar 0181-480040 of mailen naar info@eei-bv.nl.

Wilt u een groepsexamen door laten gaan of aanvragen dan biedt EEI deze mogelijkheid. Het heeft zeker niet onze voorkeur en wij wijzen u op uw verantwoordelijkheid.

Een groepsexamen kan plaatsvinden met inachtneming van de nodige strenge maatregelen.

Vraag uw examen aan via e-mail info@eei-bv.nl of via onze website www.eei-bv.nl en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden en de extra maatregelen die er genomen moeten worden met u te bespreken.

EEI annuleert de geplande examens na 20 mei nog niet. U kunt na 20 mei VCA examens In Company aanvragen of u inschrijven bij een open inloop examen. Echter als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van evenementen, samenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden wederom te verlengen, dan gelden de antwoorden bij de vraag ‘Ik heb tussen nu en 20 mei een examen gepland staan, gaat deze door?’.

Wanneer een kandidaat niet onder de dispensatieregeling valt is het mogelijk om deel te nemen aan één van onze open inschrijving examens. Bekijk hier de mogelijkheden. Ook biedt EEI de mogelijkheid voor kandidaten om een 1 op 1 examen (1 kandidaat en 1 examenleider) af te nemen.

Voor informatie over 1 op 1 examens, zoals de aanvraagtermijn en de kosten, kunt u bellen naar 0181-480040 of mailen naar info@eei-bv.nl.

 • Uw diploma is voor 12 maart 2020 verlopen.
 • Kandidaten die nog geen diploma hebben en dit moeten hebben voor het werk. Denk hierbij aan ZZP’ers die een nieuwe klus starten en verplicht hiervoor een VCA diploma moeten hebben.

Onderstaande locatie- en hygiëne eisen moeten zijn ingevoerd om een examen mogelijk te maken, dit in het belang van de gezondheid van onze examenleiders en kandidaten. De stichting examenkamer gaat hier ook extra toezicht op houden.

 1. EEI zorgt voor een goede communicatie naar de locatiehouder over de extra regels die in acht worden genomen voor, tijdens en na het examen.
 2. De locatiehouder is verantwoordelijk om te voldoen aan de extra maatregelen die zijn doorgevoerd. De opleider c.q. locatiehouder informeert de kandidaten zichtbaar over deze extra maatregelen (bv. d.m.v. brief aan kandidaten, posters etc.).
 3. Iedere locatiehouder is verplicht om een deurbeleid toe te passen (uitgevoerd door de locatiehouder) bij binnentreden van een locatie, om rijen te voorkomen. Kandidaten betreden 1 voor 1 de examenlocatie waar de examenleider de ID-controle uitvoert. Kandidaten dienen een duidelijk aangegeven looppad te volgen.
 4. Alle kandidaten met ziekteverschijnselen (milde verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts) worden geweigerd.
 5. Bij iedere locatie is het verplicht om te allen tijde anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen in de examenruimte (kandidaten, examenleider, toezichthouder stichting examenkamer) te waarborgen. In de praktijk zal dit veelal betekenen dat de capaciteit van locaties minimaal wordt gehalveerd om te voldoen aan deze eis.
 6. Examenleiders en locatiehouders zijn verplicht om fysiek (direct of indirect) contact te voorkomen. Dit betekent dat er maatregelen zijn genomen ten aanzien van het uitwisselen van (legitimatie)documenten zoals het dragen van handschoenen en/of andere maatregelen (bv examenleider mag kandidaten niet helpen bij de bediening van de tablet).
 7. Kandidaten dienen na afronding van het examen de examenlocatie direct te verlaten.
 8. Examenleiders en locatiehouders zijn verplicht om na ieder examen de toetsplek (toetsenbord, scherm, muis, hoofdtelefoon, bureau, armleuningen, toilet e.a.) en andere materialen waarmee de kandidaat in contact is geweest te reinigen c.q. desinfecteren dan wel handschoenen uit te reiken aan kandidaten tijdens het gebruik hiervan indien reinigen niet mogelijk is.
 9. De locatiehouder zorgt voor een goede Hygiëne. De locatie dient regelmatig gereinigd en geventileerd te worden. Het moet voor kandidaten mogelijk zijn voorafgaand aan het examen hun handen te wassen met zeep.
 10. Iedere locatie is verplicht om te allen tijde handzeep en/of desinfecterende middelen aan de kandidaten ter beschikking te stellen op de locatie.

Downl0ad hier de locatie en hygiëne eisen tijdens de coronacrisis.
Downlaod hier de locatie en hygiëne eisen tijdens de coronacrisis (Engelse versie)

De examenleiders behouden te allen tijde het recht een examen niet door te laten gaan wanneer de locatie niet voldoet aan deze eisen of er kandidaten met bovengenoemde verschijnselen toch de examenruimte betreden.
Wanneer locatiehouders c.q. kandidaten niet meewerken aan bovenstaande maatregelen zal het examen geen doorgang hebben c.q. hen de toeging tot het examen ontzegd worden.

U valt dan onder de dispensatieregeling van SSVV:
SSVV heeft een dispensatieregeling in het leven geroepen voor diploma’s die vervallen vanaf 13-03-2020. Deze diploma’s blijven vanaf de vervaldatum tenminste 3 maanden zichtbaar in het CDR. De exacte regeling en updates hieromtrent zijn te vinden op: www.vca.nl Voor zowel de te vervallen diploma’s als de nieuwe medewerkers is er op deze wijze dus in principe geen noodzaak om een VCA examen te doen voor 20 mei 2020.

Het aantal personen is afhankelijk van de examenlocatie die o.a. moet voldoen aan:

 • Iedere locatie is verplicht om te allen tijde anderhalve meter afstand tussen de kandidaten te borgen. In de praktijk zal dit veelal betekenen dat de capaciteit van locaties minimaal wordt gehalveerd om te voldoen aan deze eis;
 • Iedere locatie is verplicht om deze anderhalve meter afstand tussen examenkandidaten eveneens te garanderen bij in- en uitloop door middel van het realiseren van een duidelijk aangegeven looppad;
 • Examenleiders en locatiehouders zijn verplicht om te allen tijde, ook in onvoorziene omstandigheden, 1,5 meter afstand te houden van de (examen)kandidaten;

Voor de extra maatregelen wordt verwezen naar de vraag : “Welke extra maatregelen (locatie- en hygiëne-eisen) worden er genomen als een examen toch plaatsvindt tussen nu en 20 mei?”

Nee, dan mag u niet deelnemen aan het examen. Als u alsnog komt wordt u door de examenleider naar huis gestuurd. Neemt u hierin alstublieft uw verantwoordelijkheid.

Nee, dan mag u niet deelnemen aan het examen. Neemt u hierin alstublieft uw verantwoordelijkheid.

Als de extra maatregelen strikt worden gevolgd is de veiligheid meer gegarandeerd. Echter indien u geen examen moet doen omdat u onder de dispensatieregeling valt, dan adviseren wij u niet aan het examen deel te nemen.

U kunt uw examen een dag voordat het examen plaatsvindt kosteloos annuleren. Voor annuleringen op de dag zelf wordt een vergoeding in rekening gebracht. Vragen hierover kunt u stellen door te bellen naar 0181-480040 of een email te sturen naar info@eei-bv.nl.

Er kan een examen plaatsvinden met inachtneming van de nodige strenge maatregelen.
Wij wijzen u wel op uw verantwoordelijkheid.

Vraag uw examen aan via email info@eei-bv.nl of via onze website www.eei-bv.nl en wij nemen contact op met u.

EEI zal contact met u opnemen als er examens gepland staan tussen nu en 20 mei.

EEI annuleert de geplande examens na 28 april nog niet. U kunt na 28 april VCA examens In Company aanvragen of u inschrijven bij een open inloop examen. Echter als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van evenementen, samenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen dan gelden de antwoorden bij de vraag ‘Ik heb tussen nu en 28 april een examen gepland staan, gaat deze door?’.

EEI zal er alles aan doen om de verplaatste examens op een ander moment door te laten gaan. Dit altijd in overleg met u.

EEI heeft de voorkeur om geen examens VCA af te nemen als dit niet nodig is. Dit om medewerkers niet onnodig in gevaar te brengen. Als er alsnog een 1 op 1 examen plaatsvindt of in groepsverband een examen wordt afgenomen, dan worden er extra maatregelen getroffen, zie hiervoor de vraag ‘Welke extra maatregelen worden er genomen als een examen toch plaatsvindt tussen nu en 20 mei?

U kunt zich goed voorbereiden op het VCA examen met E-learning. U kunt dit aanvragen via onze website www.eei-bv.nl, of te bellen naar 0181-480040 of een e-mail te sturen naar info@eei-bv.nl.

Staat uw vraag er niet tussen? Klik hier om deze persoonlijk aan ons te stellen.

Liever contact via telefoon of e-mail? We staan met plezier voor u klaar!
0181-480040
info@eei-bv.nl